Vi på Governo vässar vårt erbjudande ytterligare!

Governo stärker upp kompetensen inom förändringsledning och digitalisering

Vi på Governo är så stolta och glada över att få välkomna David Blomgren till oss! David kommer närmast från en tjänst som kommunikationsstrateg på Linköpings kommun. Välkommen David!

Hej David och välkommen till oss! Vilken är din roll på Governo?
– Tack så mycket! Min roll på Governo är managementkonsult. Jag är generalist i botten, men har en spets inom förändringsledning och digitalisering.

David Blomgren, konsult på Governo.

Vad går du igång på – vilken är din samhällspassion? Berätta!
– Min främsta drivkraft är att skapa förutsättningar för att det engagemang som finns inom den offentliga sektorn att skapa ett bra samhälle för alla. Jag vill fungera som katalysator för en effektiv och innovativ välfärd där jag kan bidra med min verktygslåda och erfarenheter. Jag har tidigare arbetat inom både det offentliga och det ideella där min upplevelse är att det finns väldigt mycket goda drivkrafter som med rätt stöttning kan komma långt.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?
– Det som tilltalade mig mest med Governo var företagets vision som jag verkligen kunde ställa mig bakom: ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Jag vill vara med på resan och bidra till en offentlig sektor som driver utvecklingen snarare än följer den. Det finns ett stort engagemang för samhällsfrågor hos Governo och det passar mig som handen i handsken.

Här kan du läsa mer om David och hans passion för samhället!