Välkommen på lunchwebinarium den 23 september!

Governo inleder kunskapshösten med tema osäkerhet och ledarskap

Vi inleder denna fortsatt annorlunda höst med ett webinarium i tidens anda. Temat är att leda i en osäker tid och våra gäster är Leif Denti, forskare och författare och Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus. Välkommen med din anmälan till detta högst aktuella webinarium!

DATUM: Ons 23/9 2020 TID: Klockan12.00-13.00
Zoom-länk skickas ut separat före webinariet.
ANMÄLAN: Senast 21/9 till kunskap@governo.se
VARMT VÄLKOMMEN ATT LYSSNA & DISKUTERA!

Världen är oförutsägbar och förändras i allt snabbare takt. Det har inte minst den senaste tiden visat. Hur hanterar du som ledare osäkerhet och
oförutsägbarhet? Hur leder och styr du i allt mer komplexa sammanhang?

En del möter detta genom att försöka skapa ökad kontroll: fler och
tydligare riktlinjer, rutiner, uppdrags- och rollbeskrivningar, för att minimera risk och det okända. Vissa vill ha tydliga, förutsägbara och linjära processer. Men kanske i stället behövs nya tanke- och förhållningssätt för ledare att hantera osäkerheten. Hur kan man pröva och ompröva, skapa ett lärande och vara anpassningsbar? Vilka möjligheter och utmaningar finns och vad kan man som ledare göra? Vilka erfarenheter finns i offentliga verksamheter? Samtalet leds av Karin Lönn, konsult Governo.

LEIF DENTI, forskare vid Göteborgs universitet, ger oss en inblick från sin forskning och från sin nyutkomna bok Tookig – att leda i osäkerhet. EVA-LOTTA LÖWSTEDT LUNDELL, vd SKL Kommentus, med mångåriga ledarerfarenheter från bland annat Sveriges Television och Statskontoret, delar med sig av sina erfarenheter.

”Ledarskapet har halkat efter. Vi fortsätter leda projekt som om processer är förutsägbara.” LEIF DENTI, Göteborgs universitet
”Det gäller att som ledare hitta en balans mellan att utmana och stötta.”
EVA-LOTTA LÖWSTEDT LUNDELL, vd SKL Kommentus