Möt oss i Almedalen!

Governo arrangerar tre seminarier under Almedalsveckan

Onsdag den 28 juni bjuder Governo in till tre olika se­mi­na­ri­er på tre spän­nan­de teman på plats i Visby på Almedalsveckan. Först ut är omställningen till en nära vård och hur vi kan öka på takten för att förändringen ska ske. Nästa handlar om vad som kommer karaktärisera framtidens organisation och det tredje seminariet tar upp framtidens städer – hur kan de byggas med digitala tjänster och AI? Välkommen!

Governo i Amedalen i korthet
När:
Onsdag 28 juni
Tider: 8:15 Frukost serveras.
8:45-9:30 Omställningen till en nära vård – dags att även ställa om styrningen och uppföljningen?
9:45-10.30 Vad karaktäriserar framtidens organisation?
10:45-11:30 Hur byggs framtidens städer?
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B51.
Arrangör: Governo AB och medverkar gör våra konsulter Dag Norén, Jeanette Ruzicka-Nilsson och Carl Sandström med gäster; Lisbeth Löpare Johansson, samordnare
Nära vård vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Kajsa Möller, vikarierande generaldirektör, Pensionsmyndigheten, Peder Sjölander, IT-direktör, Skatteverket, Jörgen Sandström, CDO/digitaliseringsdirektör, Västerås stad och vice ordf. IoT Sverige och John Hultén, föreståndare på K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Governos program onsdag 28 juni

08:45 till 09:30 Omställning till nära vård – dags att även ställa om styrningen och uppföljningen?

Vi bjuder på frukost från 08.15.

Omställningen till nära vård väntar på ett mer definitivt genombrott – vad krävs för att det ska ske? Allt fler utvärderingar pekar på att det även krävs omställningar i hur vi styr och följer upp hälso- och sjukvården

Under den här programpunkten kommer vi att diskutera och belysa pågående systempåverkande utvecklingsarbeten nationellt och inom län där kommuner och regioner samverkar på nya sätt: Två teman är centrala inom denna programpunkt: 1) En mer nytänkande styrning och ledning av hälso- och sjukvården 2) Nya uppföljningsmodeller som möjliggör lärande och samsyn.

Gäst: Lisbeth Löpare Johansson, samordnare
Nära vård vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
.
Moderator: Dag Norén, managementkonsult, Governo.
Här hittar du mer information om seminariet.

09:45 till 10:30 Vad karaktäriserar framtidens organisation?

Att arbeta agilt innebär enkelt uttryckt att planera och följa upp arbetet i kortare cykler och att ständigt ha förmågan att anpassa sig och ställa om till förändringar i omvärlden och kunders förändrade behov.

Tillämpning av ett agilt arbetssätt kan ta sig lite olika uttryck men gemensamt är fokus på att skapa värde för kund, flödesorientering, fokus på team samt ett tydligt lärperspektiv. Under den här programpunkten kommer vi få höra hur olika myndigheter arbetat med att införa agilt arbetssätt och vilka deras lärdomar har varit.

Gäster: Kajsa Möller, vik. generaldirektör, Pensionsmyndigheten och Peder Sjölander, IT-direktör, Skatteverket.
Moderator: Jeanette Ruzicka Nilsson, managementkonsult, Governo.

Här hittar du mer information om seminariet.

10:45 till 11:30 Hur byggs framtidens städer?

Den demografiska utvecklingen, klimatet, en arbetsmarknad i förändring och en ansträngd social sammanhållning är några av de omvälvande utmaningar vårt samhälle står mitt i. Att bygga städer som drar nytta av digitala lösningar och AI-tjänster är en avgörande pusselbit för att möta utmaningarna.

Representanter från näringslivet och offentlig sektor delar med sig av sina erfarenheter kring hur man får ihop helheten med styrning, finansiering och kompetens för att lyckas skapa värde med ny teknik och omsätter visioner till daglig verksamhet i byggandet av framtidens städer.

Gäster: Jörgen Sandström, CDO/digitaliseringsdirektör, Västerås stad och vice ordf. IoT Sverige och John Hultén, föreståndare på K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.
Moderator: Carl Sandström, managementkonsult, Governo.

Här hittar du mer information om seminariet.

Har du frågor om våra seminarier i Almedalen eller söker stöd i ert eget deltagande alternativt letar samarbeten som ex. moderator är du välkommen att kontakta vår konsult Malin Lindström.

Almedalsveckan inleds den 27 juni och avslutas lördagen den 1 juli. Se hela programmet här!