Förnyat ramavtal med DIGG

Förnyat ramavtal med DIGG

Governo är stolta och glada över att kunna meddela att vi fått förnyat förtroende att stödja DIGG i nytt ramavtal.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har valt Governo som leverantör i ett nyligen tecknat ramavtal för konsulttjänster.

”Vi ser fram emot möjligheten att kunna bidra till DIGG:s arbete framåt med vår samlade kompetens och erfarenhet kring digitaliseringen av offentlig sektor.”

PAULINE NOBEL

Ramavtalet ersätter ett tidigare ramavtal för konsulttjänster. Ramavtalet avser stödja framtida behov av kompetens inom ramen för DIGG:s uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. De kompetensområden som DIGG söker stöd inom är exempelvis projektledning, verksamhetsutveckling, utredning och tekniska konsulttjänster.

– Vi är mycket glada och stolta över att få fortsätta stödja DIGG genom detta ramavtal, säger Pauline Nobel, konsult på Governo och ansvarig kontaktperson för ramavtalet.
– DIGG, med sin vision om ett hållbart välfärdssamhälle som möter människors framtida behov, är en ledande myndighet som driver på den digitala omställningen av Sverige. Vi ser fram emot möjligheten att kunna bidra till DIGG:s arbete framåt med vår samlade kompetens och erfarenhet kring digitaliseringen av offentlig sektor.

Ramavtalet gäller upp till fyra år.

Här hittar du alla våra ramavtal.