Virtuell assistent för barn i behov av stöd

Chatbot ska hjälpa barn som söker stöd

Med stöd från Vinnova startar nu Bris och Microsoft tillsammans med Governo ett samarbete med målet att kunna ge barn i utsatta situationer ännu bättre stöd och effektivisera kötiden när de kontaktar Bris via chatt, telefon och mejl.

Under coronapandemin har trycket på Bris stödkanaler blivit allt högre.
Nu tar barnrättsorganisationen till AI för att hjälpa fler barn som mår dåligt och känner oro inför coronakrisen.

BAKGRUND
Förra året hade Bris över 27 000 samtal med barn och unga om viktiga och svåra saker i livet till den nationella stödlinjen 116 111. Trycket har länge varit stort i stödlinjen och Bris har utökat sin stödverksamhet för att kunna svara på den ökade efterfrågan, men fortfarande är det svårt att räcka till. I och med det nuvarande krisläget finns en ökad oro hos barn och i spåren av coronakrisen förväntas barns utsatthet nu förvärras över lång tid.

Detta samarbete kommer att möjliggöra för Bris att kunna hjälpa fler barn och på ett mer effektivt sätt bemöta den ökade efterfrågan som uppkommit i krisen.

Roboten ska utvecklas tillsammans med Microsoft och med stöd av Governo och med ekonomiskt bidrag från Vinnova. En enklare variant av chattboten beräknas vara klar till sommaren.

– Nu har vi tagit det första steget, och kan tillsammans göra en förstudie kring hur vi bäst kan effektivisera kötiden när ett barn kontaktar Bris. Genom att säkerställa att barn som kontaktar Bris får snabbare svar och mer effektiv hjälp kommer vi kunna vara ett bättre stöd för barn i utsatta situationer, säger projektledare Mikael Drackner.

Här kan du läsa mer om BRIS och om samarbetet!

Här kan du läsa om stödet från Vinnova!