Riksarkivet

Framtida kundbemötande

Hos Riksarkivet finns dokument från medeltiden och framåt, såväl från myndigheter, organisationer som enskilda. I Riksarkivets finns källorna till vår historia och redskapen att förstå den tid vi lever i och arkiven är öppna för alla! Myndigheten är därmed expert på information och har i uppdrag att säkra samhällets informationsförsörjning.

Bakgrund till uppdraget

Alla går vi mot en framtid där morgondagens kunder förväntar sig ett individanpassat kundbemötande, med hög grad av tillgänglighet – både vad gäller information och kontaktvägar. För offentliga och privata aktörer handlar det om att kunna ligga steget före kunden, och förutspå behov.

Hur kunde vi stötta Riksarkivet?

Frågan Riksarkivet ställde sig var hur deras framtida kundbemötande kan spegla den expertroll myndigheten har, både i sitt sätt att möta kunden och i sitt sätt att erbjuda service. Riksarkivets utveckling inom öppna data samt utvecklingen inom e-arkiv bör även det bana väg för ett framtida kundbemötande, där information och dataanalys kommer att vara möjligt i större utsträckning.

Vilket blev resultatet?

Governos uppdrag var att i nära samarbete med ansvarig för Riksarkivets kundtjänst arbeta fram en tydlig bild av hur myndigheten ska arbeta med sitt kundbemötande framåt. Inom uppdraget genomfördes en kartläggning av vilka dagens kunder är och vilka behov de har, en trendanalys för att få en bild av morgondagens kunder, en omvärlds- och scenarioanalys av vad som kan ingå i en organisation för kundbemötande på längre sikt samt en målbild för Riksarkivets kundbemötande på längre sikt och en övergripande handlingsplan för att kunna uppnå målbilden.

Kontakta gärna Elin Köhlberg för mer information.
Här kan du läsa om fler av våra kunduppdrag!