AI-utbildningen representerad på EU-kommissionens hemsida

AI-utbildningen representerad på EU-kommissionens hemsida

Nu är utbildningen ”AI för ledare i offentlig sektor” en del av Interoperabilitetsakademin och finns att hitta på deras sida ”Joinup; Digital skills in the public sector”. Sidan samlar nyheter, praxis, initiativ, utmaningar och behov relaterat till utbildningsprogram med fokus på att stödja tillhandahållandet av interoperabla digitala tjänster inom offentlig sektor.

“Joinup för Digital skills in the public sector” ligger under Europeiska kommissionens hemsida.
Här kan du se nyheten och här kan du läsa mer!

AI för ledare i of­fent­lig sektor är en ut­bild­ning fram­ta­gen av SKR i sam­ar­be­te med AI Sweden och Governo. HÄR och HÄR kan du läsa mer om ut­bild­ning­en!