Ulrika Strömqvist

Göra skillnad på riktigt

Här finner du en engagerad göteborgska, samhällsvetare och kommunikationsstrateg med ett stort intresse för digitalisering och driv att göra skillnad på riktigt. Inte minst ur ett medborgarperspektiv. Alltid i en lyhörd och värdefokuserad dialog med kunden – och gärna med goda skratt under resans gång.

Mitt hjärta bankar alltid extra för jämlikhets- och kompetensfrågor för att alla ska ha lika möjligheter till kunskap och att delta i samhället på lika villkor. Att säkerställa att demokrati är ett samhälles grundfundament är min samhällspassion.

ulrika.stromqvist@governo.se
070 570 57 25
Linkedin