Lisa Ståhl

Att vara med där det händer

Jag har alltid haft ett starkt intresse för samhällsfrågor och för hur samhället styrs och utvecklas. Jag brinner för att vara med i den utvecklingen och vara med där det händer! I mina uppdrag vill jag komma så nära uppdragsgivaren som möjligt och få förståelse för hur allting hänger ihop – hur finansieras olika insatser, vilka effekter vill man uppnå, hur är det tänkt att fungera och varför fungerar det inte i vissa fall? Hur kan vi tillsammans åstadkomma en hållbar förändring?

Att möta människor på olika nivåer inom stat, regioner och kommuner och förstå deras vardag och drivkrafter ger mig otroligt mycket energi. När jag får vara med och påverka att arbetet får mer effekt och ger tillbaka så mycket som möjligt till medborgarna – då är jag en del av samhällsutvecklingen. Det är min passion!

lisa.stahl@governo.se
073 696 56 55
Linkedin