Karolina Philippi

Skapa en hållbar förändring

Min drivkraft ligger i att skapa värde och driva innovation för en positiv samhällsutveckling. Min ambition är att tillsammans med andra människor möta samhällsutmaningarna och bidra till en bra offentlig sektor. Att sätta samhället och människor i centrum och kunna vara med och driva förbättring både här och nu, men också skapa en hållbar förändring.

Jag stimuleras av att jobba med människor med olika bakgrund och tror att det skapar bättre möjligheter att kunna identifiera utmaningar och utveckla de bästa lösningarna. På Governo finns kollegor som alla har en stark drivkraft att göra skillnad i arbetet med att förbättra vårt samhälle.

karolina.philippi@governo.se
072 207 03 72
Linkedin