Jonas Asker

Ett samhälle där alla kan nå sin fulla potential

Mina yrkeserfarenheter bottnar närmast från samhällsområdena vård och utbildning, både som anställd och genom ideellt engagemang. I dessa roller har jag sett vikten av en effektiv och behovsdriven välfärd. Att kunna bidra till detta är viktigt för mig och väcker min samhällspassion.
I en allt mer föränderlig värld känns det också extra betydelsefullt att få vara med och stötta offentliga organisationer att stärka och vidareutveckla sin verksamhet.

Oavsett frågeställning bottnar min passion för samhället i en vilja att leva i ett rättvist och välfungerande samhälle, där människor får möjlighet att växa och frodas.

jonas.asker@governo.se
070 259 85 80
Linkedin