Frida Gunnarsson

Driv och kreativitet - för ett bättre samhälle

Jag drivs av en stark tilltro till offentliga sektorn och dess förmåga att möta våra samhällsutmaningar. Jag brinner just nu för digitalisering, där vi på Governo hela tiden arbetar för att ligga i framkant för att fånga upp nya tekniker och arbetssätt.

Jag gillar utmaningar och att hela tiden hålla ett driv framåt, även i komplexa situationer. Jag trivs när jag får vara kreativ och komma med nya idéer utan att tappa det strategiska. Detta för att kunden ska kunna utveckla sin verksamhet – och i förlängningen bidra till ett bättre samhälle.

frida.gunnarsson@governo.se
070 774 78 52
Linkedin