Emelie Cederskär

Hos oss finns ett brinnande engagemang

En av mina främsta uppgifter är att få alla att trivas på olika sätt, såväl kollegorna på kontoret som de som besöker oss. Det ska vara en tillåtande miljö för alla som vistas här. Från personligt fokuserat arbete till kreativa möten mellan konsult och kund.

Arbetsmiljö påverkar arbetsförmåga och arbetsro. Att få möjlighet att tänka och skapa i en lugn, men också stimulerande atmosfär, ger bästa förutsättningar för mina kollegor att driva samhällsförändring.

Mina arbetskollegor – våra konsulter –  har ett brinnande engagemang för sina projekt, och mitt engagemang ligger i att finnas till deras förfogande så att de kan ägna så mycket tid som möjligt åt sina samhällsförändrande åtaganden.

emelie.cederskar@governo.se
073 766 12 58
Linkedin