Beda Andersson

Framgång föds i samarbete med andra

Redan som barn började jag grotta ner mig i olika samhällsfrågor. Jag utvecklade ett starkt engagemang att vilja bidra till samhällsutveckling och att förbättra människors vardag. På Governo finns ett driv för en offentlig sektor i framkant där vi alla kan vara med och tillsammans med våra kunder bidra på olika sätt, stort som smått.

Tillsammans är ett nyckelord för mig – att tillsammans arbeta för ett öppet klimat och samarbete där vi tillvaratar den kraft som finns och stärker varandra. Jag tror inte bara att det är avgörande för framgång, det blir också roligare. Det är då nya idéer föds och vi vågar tänka nytt.

beda.andersson@governo.se
076 321 98 66
Linkedin