Anni Axelsson

Tillsammans genomför vi förändring

Aktörer i offentlig sektor måste samverka så att förändringar får genomslagskraft. Mitt engagemang utgår ifrån en systemsyn utifrån perspektivet och frågeställningen – ”hur får vi det att hända?” Min drivkraft är som starkast i genomförandet av en förändring, i skiftet från ord till handling.

I förändringsarbetet så strävar jag efter att se till varje individs styrka och jag sätter stort fokus på att skapa team och utveckla arbetssätt så att man tillsammans arbetar med att finna nya kreativa lösningar på utmaningar.

anni.axelsson@governo.se
076 847 20 48
Linkedin