Vinnova

Att stärka förmågan att styra och leda för innovation

Offentlig sektor står inför ett starkt omvandlingstryck och förmågan att kunna förnya – att kunna innovera – för att kunna leverera värde blir allt viktigare.

Bakgrund till uppdraget

Innovationsmyndigheten Vinnova satsar årligen ungefär tre miljarder för att främja innovation. En hel del av dessa medel går till projekt som på olika sätt bidrar till att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor. Men hur förväntas innovationsprojekt klara oförutsedda och komplexa innovationslednings­utmaningar? För att svara på den frågan har Vinnova startat flera piloter för att testa och utveckla behovsdrivna insatser som kan bidra till att stärka resultaten från innovationsprojekten.

På vilket sätt kunde vi stötta?

En sådan pilot har Governo fått möjligheten att leda. Målet är stärka den strategiska och operativa förmågan att leda och organisera för innovation på alla nivåer – från politiker till medarbetare – i kommuner. Vi genomför uppdraget tillsammans med forskningsinstitutet RISE och företaget Wexxa där vi testar och utvecklar ett innovationsledningsstöd i 12 kommunala idéslussar som Vinnova finansierar.

Vilket är det (pågående) resultatet?

Det är mångfacetterade frågor och utmaningar vi bidrar till att möta: hur leder, styr, mäter, samverkar och organiserar man för ökad innovations­kapacitet? Vad är viktigt för att bygga långsiktig innovationsförmåga och hur säkerställer man systematik och helhetsperspektiv? För att stötta både de kommunala idéslussarna och Vinnova, genomför vi innovationsledningsdialoger för att analysera styrkor och utmaningar samt stärka insikter och kunskaper, utbildningar för att stärka kompetensen och stöd för att utveckla ett strategiskt förhållningssätt och handlingskraft. Uppdraget löper under hela 2019.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Karin Hovlin.