Governos AI-nätverk

Ett kunskapsutbyte inom artificiell intelligens

Bakgrunden

I början av 2018 tog Governo initiativ till att starta ett AI-nätverk. Vi upplevde att det saknades en plattform för att mötas, diskutera och lära tillsammans om AI.

Syfte och målgrupp?

Governos AI-nätverk är ett forum för att öka kunskapen om artificiell intelligens, utbyta erfarenheter mellan deltagarna och ge förutsättningar samt konkreta verktyg för ett framgångsrikt arbete i den egna organisationen. Målgruppen för nätverket är framförallt beslutsfattare i offentlig sektor som arbetar med AI, samt organisationer som på olika sätt stöttar sådant arbete (forskning, akademi, näringsliv och organisationssfären).

AI-nätverket i praktiken

Genom nätverket får du ta del av det senaste inom AI-området – nationellt och internationellt – med fokus på offentlig sektor. Du får också möjlighet att diskutera olika frågor med kollegor från andra delar av offentlig sektor, organisationssfären och forskning. Som medlem i nätverket får du inspel och förslag att ta vidare till ditt konkreta förändringsarbete på hemmaplan. Nätverkets träffar sker fyra gånger per år. Vi hoppas att vårt nätverk kan erbjuda dig och din organisation möjligheter att utvecklas inom AI tillsammans med oss! Anmäl ditt intresse för nätverket genom att mejla: kunskap@governo.se