Vård och omsorg

Ett attraktivt samhälle i takt med framtiden – det är Governos vision och vad som leder oss i vårt samarbete med aktörer inom vård, omsorg och socialtjänst. 

Svensk vård, omsorg och socialtjänst präglas av omställning mot en effektiv, personcentrerad och nära vård. Förändrad syn på individen kombineras med nya arbetssätt, där personalens samlade kompetens tas tillvara och där digitalisering och artificiell intelligens öppnar för nya innovativa lösningar.

Governo ger handlingskraft till en vård, omsorg och socialtjänst i utveckling. Det gör vi genom att tillsammans med våra kunder skapa skräddarsydda lösningar som effektiviserar, inspirerar och engagerar. Vi kombinerar kunskap om förändringsledning, strategi, styrning, organisation och utredning med djup förståelse för det utvecklingsarbete som sker i svensk hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.

Vill du veta mer om hur vi kan stötta i omställning, utveckling, utredning eller utvärdering? Tveka inte att kontakta Karina Kight på 076-555 10 85.

”Vi kombinerar kunskap om förändringsledning, strategi, styrning, organisation och utredning med djup förståelse för det utvecklingsarbete som sker i svensk hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.”