Vård och omsorg

Att svensk hälso- och sjukvård och omsorg ska bygga på god kvalitet för den enskilde, samtidigt som samhällets resurser används så att de får mesta möjliga effekt för de som verksamheten finns till för, kan tyckas vara en självklarhet. Så är det inte idag. Berättelserna är många om patienter, brukare, klienter och anhöriga som i svåra situationer själva behöver agera som projektledare, för att få rätt behandling, insats eller vård och för att navigera sig genom svensk vård och omsorg.

Samtidigt visar undersökningar att professionerna inom vård och omsorg inte ser sin potential tillvaratas, känner otillräcklighet i sin interaktion med individen samt saknar möjlighet att dra nytta av den digitala utvecklingen genom att vara inlåsta i omoderna system och arbetssätt.

På Governo ser vi att svensk vård och omsorg befinner sig i ett systemskifte. Fram växer ett synsätt där den enskilde står i centrum, där personcentrerade tjänster utvecklas – i samverkan över organisatoriska gränser – mellan kommuner, landsting och regioner.

Vi ser behov av innovationer, det vill säga att göra saker på helt nya sätt, snarare än att göra små förbättringar i det dagliga. Nya synsätt ställer krav på nya arbetssätt, som i sin tur bidrar både till reella resurseffektiviseringar och till en bättre vård och omsorg.

Vill du veta mer om våra erfarenheter inom vård och omsorg? Kontakta gärna Karina Kight 076-555 10 85.