Utredning och analys

– att skapa goda beslutsunderlag samt utveckling och erfarenhetsåtervinning.

När en organisation har behov av beslutsunderlag för att initiera ett projekt eller åtgärd, få en bild av om pågående satsningar är på rätt väg eller följa upp resultat, kan Governo bistå med olika former av analysinsatser.

Med utgångspunkt i etablerade metoder och beprövad erfarenhet genomför vi analyser, utredningar, utvärderingar och uppföljningar. Vi baserar våra rekommendationer på objektiva analyser där integritet och oberoende är centrala ledord för vårt arbete.

För mer info, kontakta gärna Karin Hovlin.