Styrning

– att förverkliga strategin och säkerställa att vi är på rätt väg.

Vi arbetar med olika former av styrning och på olika organisatoriska nivåer. Det kan röra komplex verksamhetsstyrning och styrsystem för en organisation som helhet, men också betydelsefulla delområden. Fokus ligger vanligen på effektivitet, kvalitet, kultur och värderingar samt IT-styrning och projektstyrning.

Uppdragen kan till exempel handla om att stödja ledningen i arbetet med att identifiera styrprinciper, relevant uppföljning och processer. Det kan också handla om att utveckla verktyg som rutiner och styrande dokument, för att organisationen ska kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig styrning.

För mer info, kontakta gärna Caroline Andersson.