Strategi

– att identifiera vägvalen, staka ut riktningen och skapa en gemensam bild av det önskvärda läget.

Inom detta område arbetar vi med alltifrån övergripande strategier för organisationen som helhet till mer specifika strategifrågor som till exempel framtagandet av e-strategier, IT-strategier, HR-strategier och kommunikationsstrategier.

Vi arbetar oftast utifrån ett interaktivt förhållningssätt, där kunden står för innehåll och viljeinriktning och Governo för analys, process och vägledning. Med utgångspunkt i nuläge, omvärld och andra förutsättningar formas ett önskat läge, som sedan preciseras i konkreta aktiviteter.

För mer info, kontakta gärna Caroline Andersson.