Organisation

– att skapa en organisation med roller och ansvar som realiserar verksamhetens mål.

Inom detta område arbetar vi med utvalda delar av en organisationsförändring eller agerar stöd genom en hel process. Arbetet innebär ofta att kartlägga roller, ansvar och befogenheter, identifiera utmaningar inför en förändring, stötta förankringsarbetet, se över organisationskulturen eller att utveckla en värdegrund.

Vi arbetar även med situationsanpassad rådgivning till beslutsfattare eller mindre grupper. Uppdragen handlar då vanligen om att stötta och vara bollplank åt ledare och medarbetare i en ny situation eller ny position eller i ett förändringsarbete.

För mer information, kontakta gärna Anders Ljung.