Innovation

Hur skapar vi dagens och morgondagens offentliga verksamheter? Verksamheter som erbjuder tjänster av hög kvalitet utifrån de behov som medborgare, kunder och företag har? Organisationer som förmår hantera de stora samhällsutmaningar som ligger framför oss? Vi menar att en del av svaret ligger i förmågan att möjliggöra fler innovationer – att skapa och omsätta innovationskraft i konkreta lösningar.

På relativt kort tid har frågor kring innovation i offentlig sektor kommit högt på agendan i offentlig sektor och mognadsgraden och insikterna ökar. Men innovation sker inte av sig själv. Det krävs struktur, kunskap och riktning.

De senaste åren har vi på Governo arbetat med innovationsfrågor. Tillsammans med ett stort antal organisationer över hela landet har vi diskuterat hur innovationsförmågan i offentlig sektor kan utvecklas. Här finns inget enkelt, samlat recept som fungerar för alla typer av organisationer. Däremot finns det flera faktorer som löper genom alla de organisationer vi arbetat med och vi ser att det finns mycket att lära av andra! Vi har utvecklat Action Innovation, en metod för gemensamt lärande som vi använder för att lära och bygga kunskap om innovationsarbete.

I vår kunskapsskrift, Varför innovera och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor  – delar vi med oss av några av våra lärdomar och reflektioner. Vi vet att innovationer uppstår i möten mellan olika kunskapsfält, perspektiv och erfarenheter – vilka är dina? Vi möter dig gärna för att fortsätta diskussionen om hur vi får fler innovationer i offentlig sektor!

Här är ytterligare några exempel på rapporter Governo har skrivit om innovation:

Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer
Tjänsteinnovationer i offentlig sektor
Kartläggning av innovationssystemet i Stockholmsregionen

Kontakta gärna Karin Hovlin.