Förändringsledning

– att få det att hända tillsammans med våra kunder.

Genom projektledning, förändringsledning och processtöd kan vi aktivt stödja en verksamhet i ett utvecklingsarbete eller med en kravställning. Vi arbetar också med Lean-inspirerad processutveckling samt med specifika utbildningsinsatser samt facilitering av workshops och dialogmöten.

Vår roll handlar om att stödja verksamheten och därmed genomföra förflyttningen mot önskat läge utifrån uppsatta mål och tillgängliga resurser. Vårt angreppssätt är att stötta verksamheten – inte ta över ansvaret.

För mer info, kontakta gärna Caroline Andersson.