Artificiell intelligens

Att artificiell intelligens (AI) har fått ett rejält uppsving den senaste tiden och nu är på de flestas läppar har få kunnat undgå. Men vad är egentligen AI och hur bör offentlig sektor förhålla sig till det? På vilka sätt kan AI bidra till en positiv samhällsutveckling och en offentlig sektor i framkant?

AI kan kortfattat beskrivas som den intelligens som en maskin kan uppvisa, vilket i praktiken innebär teknik som har en förmåga att simulera mänsklig intelligens och på så sätt utföra mer komplexa uppgifter, så som olika typer av prognoser, diagnoser och rekommendationer.

För många av de organisationer som tidigt börjat använda sig av AI har det ofta bidragit till betydande effektiviseringsvinster, förbättrad arbetsmiljö och bättre service. Vi menar att AI har stor potential att hjälpa offentlig sektor med många av de samhällsutmaningar som de står inför. Framförallt genom AI:s förmåga att förstärka, det vill säga, genom att komplettera människans förmågor och på så sätt förbättra resultatet av arbetet.

Det är hög tid att Sverige drar nytta av de möjligheter som AI kan erbjuda för att hänga med i samhällsutvecklingen. Tekniken finns att tillgå, användningen sker redan i andra länder och nyttoeffekter har kunnat konstateras inom ett flertal olika samhällsområden.

I vår delrapport Artificiell intelligens i offentlig sektor – Hur realiserar vi potentialen? för Vinnova beskriver vi bland annat möjligheterna med AI inom offentlig sektor, samt ett antal användningsområden. Nu vill vi ta nästa steg och vara med och stötta offentlig sektor i förverkligandet av AI-initiativ. Med vår expertiskunskap och erfarenhet av uppdrag för bland annat Regeringskansliet, Skatteverket, Stockholms stad och Inera, kan vi stötta med bland annat utredningar av organisationsspecifika möjligheter med AI, samt vägledning i förändringsprocessen vid ett införande av AI.

Om du vill veta mer om vårt erbjudande inom AI, kontakta gärna Göran Lindsjö eller Caroline Andersson.