Thomas Wästfelt

Thomas Wästfelt är senior managementkonsult med mer än 25 års erfarenhet av förändringsarbete. Thomas fokus har uteslutande varit tjänsteverksamheter i vid bemärkelse. Thomas har också haft många olika ledarroller med ansvar för verksamhet mot offentlig och finansiell sektor. Som managementkonsult har Thomas levererat uppdrag främst mot statliga myndigheter, landsting men också mot de större bankerna med fokus på digitalisering, förändringsledning och styrning.

Förändringsledning för att säkerställa verklig förändring som en konsekvens av förändrade verksamhetskrav har blivit en allt viktigare komponent i konsultleveranserna. När nu digitaliseringen och AI skapar allt mer komplexa och genomgripande förändringsbehov så blir effektiv förändringsledning allt viktigare, något som Thomas arbetat med under lång tid. Thomas filosofi bygger på att viljan till förändring är större än man först tror hos alla människor. Rätt pedagogik och respekt är nyckelord som måste prägla förändringsarbetet.

Thomas har exempelvis just avslutat ett större förändringsprojekt hos en statlig myndighet som resulterat i nya arbetssätt, roller och ansvar – i allt styrt av behovet av att snabbt och med hög flexibilitet anpassa verksamheten till en data-driven värld med ett stort och ökande inslag av AI och Machine Learning.

Thomas är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har innan Governo arbetat på ett antal olika konsultbolag (KPMG, Bohlin & Strömberg, Icon Medialab, PwC Consulting, IBM, Canvisa Consulting, Tieto och senast på EFESO Consulting).

Mobil 073-351 59 10
SKICKA E-POST