Rebecka Strandberg

Rebecka Strandberg arbetar som konsult på Governo och har stor erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor med verksamhets- och organisationsutveckling samt förändringsledning. Rebecka har sin spetskompetens inom vård och omsorgsområdet, och fokuserar på att tillsammans med kunderna hitta lösningar som engagerar och inspirerar inom bland annat individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Inom dessa områden har hon genomfört ett stort antal uppdrag och bland annat arbetat tillsammans med kunder som Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun, Socialstyrelsen samt inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Innan Rebecka började som konsult på Governo var hon anställd i Stockholms stad, där hon i rollen som strateg genomförde kommunala utredningar och analyser inom vård- och omsorg. Hon har från tidigare anställningar i kommun även stor erfarenhet av det kommunala arbetet kring verksamhetsplanering och uppföljning.

Rebecka trivs med att jobba i nära samarbete tillsammans med kunderna. Hon är en van processledare och faciliterar ofta olika typer av större dialogmöten eller workshopar.

Rebecka har en pol mag. examen med inriktning mot politik och ekonomi. Hon har även en gymnasielärarexamen med ämneskombinationen samhällskunskap och filosofi och har tidigare arbetat som lärare.

Mobil 076-555 80 16
SKICKA E-POST