Rebecka Lönnroth

Rebecka Lönnroth är konsult på Governo. Hon har flerårig erfarenhet från arbete inom kommunal sektor och har därigenom bred kunskap om kommunen som organisation och dess olika verksamhetsområden.

Rebecka har ett särskilt intresse för analys och utvärdering. Rebeckas drivkraft ligger i att med dessa verktyg bidra till utveckling och förändringsresor inom alla typer av offentlig verksamhet. Hon har under sin tid på Governo deltagit i olika projekt inom både statliga och kommunala organisationer där hennes fokus huvudsakligen legat på att genomföra research och bidra med ett tydligt kunskapsunderlag för förändring.

Rebecka kommer närmast från Kungsbacka kommun där hon i rollen som valsamordnare och nämndsekreterare arbetade nära den politiska beslutsprocessen och hade en drivande roll i att utveckla kommunens valadministrativa arbete. Rebecka har läst statsvetenskap och har en masterexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet. Under studierna har hon inriktat sig inom områdena policyanalys och utvärdering. I sin masteruppsats gjorde hon en kvantitativ och kvalitativ kartläggning och politisk representation i stadsdelsnämnder. Hennes intresse för internationell politik och utrikesförvaltning har resulterat i studier i Italien och praktik på Sveriges generalkonsulat och Handelskammaren i Chicago.

 

Mobil 070-745 68 47
SKICKA E-POST