Rebecca Hagberg

Rebecca Hagberg är konsult på Governo. Under sin tid på Governo har hon jobbat med bland annat organisationsutveckling och behovsinventeringar inom både kommunal och statlig sektor, med ett huvudsakligt fokus på digitalisering. Ett av de större projekt som Rebecca arbetat inom innefattade en omfattande kartläggning av hela den svenska offentliga sektorns nuläge och potential gällande användningen av artificiell intelligens.

Innan sin tid som konsult gjorde Rebecca sin praktik på Governo som en del av sin utbildning på masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vid sidan av studierna har hon arbetat på Försäkringskassan samt haft ett flertal förtroendeuppdrag och ideella engagemang.

Rebecca har alltid haft ett stort intresse för samhällsutveckling och är särskilt intresserad av frågor kopplade till jämlikhet och jämställdhet. Som person är Rebecca handlingskraftig och lösningsorienterad och hennes styrka ligger i hennes anpassningsförmåga och öga för detaljer.

Rebecca har en kandidatexamen i Global utveckling vid Stockholms universitet.

Mobil 073 745 54 97
SKICKA E-POST