Martin Karlsson

Martin Karlsson är konsult på Governo och arbetar med styrning, organisationsutredningar, behovskartläggningar och användbarhetstester av tjänster och produkter. Martin arbetar främst inom fokusområdet Digitalisering.
Martin har bred erfarenhet inom offentlig sektor, både genom tidigare anställning i Sollentuna kommun samt i rollen som konsult med uppdrag i myndigheter och kommuner. Han har bland annat genomfört uppdrag för Sveriges kommuner och landsting (SKL), Post- och telestyrelsen, Konkurrensverket, Myndigheten för radio och tv, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Riksarkivet, Stockholm Stad och Gävle kommun.

I sin konsultroll har han i flertalet projekt fokuserat på digitaliseringen av offentlig sektor – från stöd i organisationsförändringar för framtidens IT till införandet av e-tjänster. Martin var Governos projektledare för SKL:s projekt Serverat som syftar till att genom digitala tjänster förenkla tillstånden för restaurangföretagare. Martin har genomfört ett flertal projekt för Stockholm Stad och dess kommunala bolag, bland annat för SGA Fastigheter där han var kommunikationsansvarig för utredningen om moderniseringen av Ericsson Globe. Genom användarhetstester och fokusgrupper har han även utvärderat användbarheten och tagit fram rekommendationer på förbättringar och förenklingar för exempelvis specifika webbtjänster, mobila applikationer för betalning, samt för digitala tv-tablåer. Mediesektorn är ett av Martins specialintressen, där han har genomfört analyser både kring konsumentbeteende och tekniska förutsättningar för distribution.

Martin är en van skribent och har omfattande erfarenheter av samtliga steg i projektprocessen, från de inledande diskussionerna till leverans av resultat och presentationer och workshops.
Han har en pol.mag examen i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet, och har även studerat Företagsekonomi vid Stockholms Universitet och i Hong Kong.

Mobil 073-391 45 34
SKICKA E-POST