Marika Wasserman

Marika Wasserman har över tjugo års erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitalisering inom huvudsakligen privat sektor, både i linjeroller och som konsult.

Marika använder sin erfarenhet, nyfikenhet och förmåga att effektivt kunna analysera behov, möjligheter och utmaningar ur ett kombinerat verksamhets- och IT-perspektiv för att både utforma och driva förändringsinsatser.

Uppdragen handlar ofta om förbättring och effektivisering av verksamheter med hjälp av digitalisering, exempelvis utveckling av olika e-tjänster för såväl företagskunder som privatpersoner samt framtagande av beslutsstödssystem och analysverktyg. Hon har även arbetat med förändringsledning, huvudsakligen vid införandet av olika metoder för verksamhetsnära systemutveckling, förvaltning och arkitekturstyrning.

Efter genomförd systemvetenskaplig utbildning vid Linköpings universitet arbetade Marika först som anställd på Invandrarverkets IT-avdelning, därefter som konsult inom system- och verksamhetsutveckling.

De senaste åren har Marika åter arbetat som konsult efter en längre period som anställd inom finans- och försäkringsbranschen.

Mobil 070-398 41 64
SKICKA E-POST