Maria Adenfelt

Maria Adenfelt är docent i företagsekonomi och seniorkonsult på Governo med omfattande erfarenhet av utredning och analys, strategiutvärdering och verksamhetsutveckling i såväl offentlig som privat sektor.

Att hjälpa organisationer att bättre tillvarata sin kompetens genom bättre koordinering, kommunikation och samarbete är ett område som Maria har stort erfarenhet av, både från sin roll som forskare och som konsult. Hos Governo arbetar hon med utredning, organisationsutveckling och frågor som rör förbättrad innovationsförmåga i organisationer.

Maria har tidigare arbetat på FOI och Entreprenörskapsforum och då med verksamhetsnära utvärderingar och studier rörande förutsättningar för små- och medelstora företags kommersialisering av innovationer och internationalisering samt organisering och styrning av framtidens välfärd.

Maria har varit gästforskare vid Stanford universitet och hon är fortfarande aktiv forskare genom att hon är associerad forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Mobil 076-768 84 05
SKICKA E-POST