Magnus Nemlander

Magnus är konsult på Governo och har flera års erfarenhet av att driva och delta i olika projekt och utredningar och en gedigen kunskap om medier och digitalisering. Under åren har han utvecklat en djup förståelse för de utmaningar och möjligheter som teknikutvecklingen medför för offentlig verksamhet, företag och konsumenter.

Magnus är van vid  både kvantitativ analys och kvalitativa utredningsmetoder. Han är en god skribent som har skrivit flera rapporter, ofta inom ramen för olika regeringsuppdrag. Han arbetar ofta med frågor som rör teknikutveckling och konsumentbeteende. Organisationsutveckling och effektivisering är också ämnen som intresserar Magnus.

Magnus har bland annat arbetat med regeringsuppdrag som rör sändningsutrymme för marksänd tv, frekvensplanering för analog kommersiell radio, vidaresändningsplikt och annonsregler i radio och tv. Han har även arbetat med  tillgänglighetstjänster för personer med funktionsnedsättning, analys av förändringar i svenskarnas mediekonsumtion och hur digitaliseringen och globaliseringen påverkar utvecklingen på mediemarknaden.

Magnus är civilingenjör i medieteknik från Kungliga tekniska högskolan och kommer senast från Myndigheten för press, radio och tv, där han arbetade med bland annat tekniska frågor som rör tillstånd, projektledning, utredningar och intern organisationsutveckling.

Mobil 070- 471 17 14
SKICKA E-POST