Karolina Philippi

Karolina är konsult på Governo och har över 25 års erfarenhet som projektledare och chef inom områdena strategi, förändringsledning, teknik, affärsutveckling och utredning i privat sektor. Hon har också fyra års erfarenhet som undersköterska inom akutsjukvården. På Governo är Karolinas roll att arbeta som senior konsult med fokus mot digitalisering och vård och omsorg.

Karolina är van att driva i teknikens framkant och hennes uppdrag är vanligen komplexa, med många projektdeltagare och intressenter. Hon är van att etablera och leda olika verksamheter i förändring och hon har varit involverad i ett stort antal internationella utvecklings- och förändringsprojekt med fokus på styrning, uppföljning, strategier och digitalisering. Förändringsledning med fokus på kundnytta är centrala i Karolinas profil.

Karolina har en kandidatexamen i data och system-vetenskap  från Stockholms Universitet. Hon har även fördjupade kunskaper inom ledarskap, projektledning och försäljning.

Mobil 072-207 03 72
SKICKA E-POST