Karina Kight

Karina Kight är konsult med stor erfarenhet av att genomföra utredningar, utvärderingar, lärande utvärderingar och organisationsöversyner. Hon har särskild kompetens inom vård och omsorg, funktionshinder och socialtjänst.

Hon har erfarenhet från såväl kommunal och statlig sektor men också från tidigare anställningar som konsult. Karina var tidigare anställd som utredare och kvalitetsutvecklare på vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun, där hon ansvarade för övergripande kvalitetsfrågor inom äldreomsorg och funktionshinderområdet. Hon har erfarenhet också från Skolverket och Utbildningsdepartementet, där hon arbetade i Utredningen om funktionshindrade elever i skolan. Karina har en examen från förvaltningslinjen med inriktning mot jämförande politik: implementering och utvärdering.

Som konsult har Karina utfört ett flertal utredningar, utvärderingar och organisationsöversyner där syftet har varit att vidareutveckla verksamheten och ge stöd i strategiska frågor utifrån de resultat som framkommit. I såväl översyner som utvärderingar av kommunal verksamhet är en styrka hos Karina det fokus på resultat för målgruppen som hon alltid sätter främst, i kombination med hennes erfarenhet och förståelse för kommunal verksamhet. Karina har i olika uppdrag inom socialtjänst och funktionshinderområdet också gett stöd till verksamheter i att etablera fokus på de resultat som ska uppnås för målgruppen.

Mobil 076-555 10 85
SKICKA E-POST