Karin Lönn

Karin Lönn är konsult med mer än 25 års erfarenhet av att leda olika utvecklingsprojekt inom såväl offentliga som privata organisationer. Hon brinner för att hjälpa ledare att genomföra strategiska initiativ och att leda i förändring med ett helhetsperspektiv och med människor i fokus.

Karin är en erfaren projektledare och förändringsledare som via dialog och delaktighet vill skapa handlingskraft och inspiration för organisationers utveckling. Hon har i drygt 18 år arbetat som managementkonsult i flera olika konsultbolag, såväl stora som små, och alltid med tre olika perspektiv – strategi, struktur och kultur – som den röda tråden.
Karins uppdrag rör ett brett spektrum, alltifrån organisationsöversyn, analys och kulturutveckling till verksamhetsutveckling med konkreta handlingsplaner och stöd till ledare. Karin arbetar framför allt med ledningsgrupper och ledande personer inom statliga myndigheter.

Som erfaren och driven projektledare är Karin van att verka i komplexa och ofta politiska miljöer. Hon var bland annat starkt involverad i Apoteket AB:s mångfacetterade omställningsresa från monopol till ett konkurrensutsatt bolag. Hon har arbetat med ett stort antal statliga organisationer som t ex CSN, Naturvårdsverket, Riksarkivet, Kustbevakningen, Kronofogden, Bolagsverket, UHR och IVO, men även privata bolag som AstraZeneca, Pfizer och Indiska.

Karin är utbildad civilekonom och har över åren kompletterat med olika utbildningar inom kommunikation, ledarskap och affärsutveckling. Hon är också certifierad i Culture Transformation Tools, CTT, en internationellt erkänd metod som möjliggör systematiskt utveckling av värderingar och beteenden. Innan hon blev konsult arbetade hon på Nutek (numera Tillväxtverket), Näringsdepartementet och ALMI Företagspartner där hon hade olika roller – projektledare, enhetschef, utredningssekreterare och informationschef.

Mobil 070-843 90 11
SKICKA E-POST