Karin Hovlin

Karin Hovlin är konsult och partner på Governo och har lång erfarenhet som analytiker och som projektledare inom olika slags förändringsprojekt. Karin är ansvarig för Governos kunskapsområde Utredning och analys samt fokusområdet Innovation. Karin har genomfört ett stort antal uppdrag för uppdragsgivare som VINNOVA, Socialstyrelsen, Näringsdepartementet och Stockholms stad.

Karin arbetar ofta med utrednings- & analysuppdrag inom en rad olika politikområden, inte sällan med fokus på IT- och innovationspolitik. Hon arbetar också gärna med organisations- och verksamhetsutveckling. Under senare tid har Karin fokuserat på frågor kopplade till innovation och innovativitet i offentliga verksamheter. Hur skapas ett klimat som stimulerar nytänkande och innovation? Hur ser det modiga ledarskapet och det entreprenöriella medarbetarskapet ut? Karin har varit ansvarig för flera studier för att bygga kunskap och hon genomför regelbundet föreläsningar och workshops för att dela med sig av erfarenheter och inspirera ledare och medarbetare att tänka i nya banor.

Karin har betydande erfarenhet från statsförvaltningen. Hon var under åren 2006 till 2009 teknisk-vetenskaplig attaché och analytiker på Tillväxtanalys kontor i Los Angeles och arbetade tidigare som kansliråd i Regeringskansliet (IT- och näringspolitiska frågor på Kommunikations- och Näringsdepartementen). Karin har också varit projektledare på branschorganisationen IT-Företagen. Karin har en fil.kand-examen i nationalekonomi från Högskolan i Växjö samt en M.A. i European Studies/Economics från College of Europe (Brugge, Belgien).

Mobil 076-555 84 27
SKICKA E-POST