Karin Alfredsson

Karin Alfredsson är konsult på Governo. Hon har flerårig erfarenhet av utredningsarbete inom hälso- och sjukvård från statlig myndighet.

Innan Governo arbetade Karin som utredare på Socialstyrelsen. Uppdragen hon arbetade i berörde kompetensförsörjning, framför allt beträffande läkare under specialiseringstjänstgöring. Karin har erfarenhet av att arbeta inom olika processer så som offentlig upphandling, utredningar, datainsamling och utformning av kunskapsstöd vilket gett henne god kunskap om hur man kan anpassa arbetsmetoder och slutprodukter utifrån mottagarens behov.

Karin har ett stort intresse för samhälls- och välfärdsfrågor och hennes styrka är att hon i varje uppdrag arbetar lösningsinriktat med ett tydligt fokus på möjliga förbättringsområden.

Karin har en politices kandidatexamen i statsvetenskap från Göteborgs Universitet. Hon har också en masterexamen i offentlig förvaltning med inriktning mot policyanalys från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet, där det ingick en praktiktermin som Karin gjorde på svenska ambassaden i Washington D.C.

Mobil 070-009 93 60
SKICKA E-POST