Jon Jakobsson

Jon Jakobsson är konsult på Governo och har bland annat erfarenhet av att arbeta med frågor som berör verksamhetsutveckling, omvärldsanalys och utvärdering av genomförda insatser och projekt.

Jons främsta kunskaper och intresseområden ligger inom analys och utredning och han har en god vana av att arbeta inom ett brett spektrum av metoder för att uppnå resultat. Med ett inlyssnande förhållningssätt involverar han gärna berörda personer för att skapa delaktighet.
De uppdrag som Jon har varit involverad i har i sin metod varit såväl kvantitativa som kvalitativa, ofta med syfte att bidra till kunskap om förutsättningar för verksamheter utifrån olika omvärldsfaktorer. Inte sällan har metoder kombinerats med varandra för att bidra till konkret nytta för uppdragsgivare.

Jon har en bakgrund inom undersökningsbranschen, där han bland annat har jobbat med omvärldskartläggningar som syftat till att ge underlag för att utveckla verksamheter. I grunden är Jon civilekonom från Stockholms universitet, där han i sitt examensarbete analyserade hur samverkan mellan kommuner kan utvecklas i glesbefolkade regioner.

 

Mobil 073 585 45 48
SKICKA E-POST