Johanna Stålö

Johanna är konsult på Governo och har över tio års erfarenhet som projektledare och analytiker inom olika utvecklings- och förändringsprojekt inom offentlig sektor. Johanna har omfattande kunskap om utredning- och analysarbete, statlig förvaltningspolitik, strategi- och styrningsfrågor, resultatbaserad styrning samt specialistkompetens inom politikområdena näringspolitik och internationellt utvecklingsarbete.

Johanna arbetar ofta med utredning- eller strategiuppdrag inom en rad olika områden. Hon arbetar också gärna med organisations- och verksamhetsutveckling. Hon är en van projektledare och leder ofta komplexa projekt som involverar en mängd aktörer och intressenter. Hon drivs att arbeta nära kunden och tillsammans identifiera utvecklingsområden och förslag som leder verksamheten framåt.

Johanna har lång erfarenhet från statsförvaltningen. Hon kommer närmast från Regeringskansliet och Utrikesdepartementet där hon arbetat med strategisk myndighetsstyrning och utveckling av biståndspolitiken. Johanna har även arbetat flera år på myndighet som chef, projektledare och utredare. Utifrån dessa roller har hon fått en djup förståelse för ansvarsförhållandet och samspelet mellan den politiska processen och tjänstemannaorganisationen. Johanna har även arbetat med undervisning och rådgivning i statistik inom olika områden. Hon har en magisterexamen i nationalekonomi och en magisterexamen i statistik.

Mobil 072-858 88 11
SKICKA E-POST