Johanna Pauldin

Johanna är konsult på Governo med stor erfarenhet av att leda komplexa projekt med många inblandade intressenter.
Johannas tidigare erfarenheter från arbete både på nationell myndighet och regional nivå gör att hon har en bred förståelse för offentlig förvaltning. Hon har ett strukturerat arbetssätt utifrån ett tydligt mål- och resultatfokus och är en van processledare. Johanna är kommunikativ och leder ofta konferenser, workshops, seminarier och möten.

Johanna kommer närmast från Tillväxtverket där hon har haft flera roller, bland annat enhetschef, analytiker och handläggare. Johanna har ofta ansvarat för större regeringsuppdrag, exempelvis inom digitalisering, vård- och omsorg och näringslivsutveckling. Tidigare anställningar har bland annat varit i Region Skåne och på Gotlands Tidningar.

Johanna har en politicies kandidatexamen i statskunskap från Uppsala Universitet, och har utöver det läst kurser i samhällsgeografi, psykologi och juridik. Hon har även studerat vid Universieté Paul Valéry i Montpellier, Frankrike samt Griffith University i Brisbane, Australien.

Mobil 070-009 93 59
SKICKA E-POST