Ida Strandell

Ida Strandell är konsult på Governo. Hon har flerårig erfarenhet från arbete med utvecklings- och kvalitetsfrågor inom kommunal sektor och en särskild kompetens inom socialtjänstens alla områden. Hon har huvudsakligen arbetat inom kunskapsområdena styrning och utvärdering och analys.

Ida har en politices kandidatexamen i nationalekonomi och statsvetenskap från Stockholms universitet, där även studier i sociologi och management vid University of the Sunshine Coast i Queensland, Australien ingår. Ida har också en masterexamen i statsvetenskap med inriktning offentlig politik och organisation från Stockholms universitet. I sin masteruppsats beskrev och analyserade hon hur de nationella kvalitetsmätningarna påverkar hälso- och sjukvårdens resultatstyrning i två svenska landsting.

Ida kommer närmast från Lidingö stad där hon i rollen som verksamhetsutvecklare på omsorgs- och socialförvaltningen haft en drivande funktion i alla delar i förvaltningens utvecklings- och kvalitetsarbete; från den politiska målstyrningsprocessen till den enskilda enhetens egna kvalitetssäkrings- och förbättringsarbete.

Mobil 070-375 95 98
SKICKA E-POST