Hanna Boglind

Hanna Boglind har lång erfarenhet av att stödja verksamheters arbete med strategisk kommunikation. Hanna har genomfört ett stort antal uppdrag i egenskap av projektledare, rådgivare och redaktör. Majoriteten av uppdragsgivarna verkar inom offentlig sektor som till exempel Stockholms Läns landsting, Stockholms stad och SKL. Inte sällan handlar uppdragen om att stödja förändringsarbete och sjösätta nya arbetsmetoder. Förutom att kartlägga och analysera är Hanna van att dokumentera och formulera och är en driven skribent. Hanna har examen i sociologi och medie- och kommunikationsvetenskap från Göteborgs universitet och hon delar sin tid mellan Governo och kommunikationsbyrån Klarsyn AB.

Mobil 073-644 45 12
SKICKA E-POST