Göran Lindsjö

Göran Lindsjö har en lång ledarerfarenhet inom näringslivet och offentlig förvaltning, där han arbetat med större förändringsprojekt. Han har tidigare arbetat på Regeringskansliet med lednings- och styrningsfrågor kopplade till digitalisering. Arbetet har skett horisontellt över departementsgränserna och med flera av de större myndigheterna.

Görans främsta specialitet är artificiell intelligens (AI) där han ofta är anlitad som rådgivare inom strategiska frågor. Han är också en frekvent föreläsare och inspiratör på seminarier, konferenser och universitet i Sverige och internationellt. Göran har ett omfattande kontaktnät inom AI i USA bland de främsta företagen, universiteten, analytikerna och statsförvaltningen. Dessutom har Göran startat och drivit företag specialiserade inom AI.

Andra områden där Göran har strategisk kompetens är kundtjänster, extern kommunikation och medborgarkontakter. Göran har också en lång erfarenhet av styrelsearbete i flera företag inom digitalisering och management.

Mobil +1 (302) 260 0691
SKICKA E-POST