Frida Gunnarsson

Frida Gunnarsson är konsult på Governo med särskild inriktning mot digitaliseringsprojekt. Under sin tid på företaget har hon arbetat med organisationsutveckling och utredningar i både statlig och kommunal sektor.

Ett av de större projekten hon arbetat i är ett myndighetsövergripande program för framtagande av nationella e-tjänster. Projektet är först ut i sitt slag och har därmed ställt höga krav på samordning, koordinering och ständig dialog. Vidare har Frida arbetat i projekt inom kommunalt beslutsstöd, vilket har utökat hennes kompetenser inom strategi, styrning och processledning.

Fridas styrka ligger i hennes förmåga att vara lösningsorienterad och hela tiden hålla ett driv framåt, även i komplexa situationer. Det strategiska perspektivet finns alltid närvarande – hur kopplar den här processen an till den övergripande helhetsbilden? Vid sidan om hennes resultatfokus är Frida även kreativt lagt. Hon är initiativtagare och även en av de som driver Governos podcast Samhällspassion.

Frida har läst statskunskap och har en politices kandidatexamen från Uppsala universitet. Utbildningen har även innefattat studier i nationalekonomi, statistik och juridik, vilket gett henne en bred samhällsvetenskaplig grund. Under sina studier inriktade hon sig främst mot området svensk förvaltningspolitik. Vid sidan av studierna har Frida haft flera engagemang inom den ideella sektorn.

Mobil 070 774 78 52
SKICKA E-POST