Elin Uppström

Elin Uppström är filosofie doktor inom data och systemvetenskap, samt civilingenjör i datateknik. Elins forskning är fokuserad på design av informationssystem främst i form av e-tjänster och digitalt värdeskapande i offentlig sektor. Sedan tidigare har Elin också erfarenhet som både management och IT-konsult där hon har medverkat i ett antal projekt i både Sverige och Norge. Elin har därmed en bred erfarenhet av såväl tekniska som sociala och verksamhetsmässiga aspekter av digitalisering inom såväl privat som offentlig sektor.

Exempel på fokusområden är utveckling av öppna sociala e-tjänster, åsiktshantering via mobilapplikationer och öppen data. Ytterligare ett starkt intresse hos Elin är etiska aspekter av informationssystem. Elin har under flera år även undervisat och varit handledare på kandidatprogrammet i affärssystem och tjänstedesign vid Stockholms Universitet.

Mobil 073-724 07 24
SKICKA E-POST