Elin Köhlberg

Elin Köhlberg är konsult med en bakgrund från de stora konsultföretagen och arbetar sedan augusti 2010 på Governo. Elin arbetar med olika förändringsprojekt och har stor erfarenhet av projekt där kunden står i centrum, till exempel olika kundtjänst- och kommunikationsprojekt. Vanliga projekt är också förändringsprojekt inom HR, där Elin också arbetar med attraktiv arbetsgivare och medarbetarprogram.

Elin har tidigare varit anställd inom olika intresseorganisationer som exempelvis Handelskammaren i London, Investera i Sundsvall och Svenskt Näringsliv, där hon främst har arbetat inom marknad och kommunikation och där bland annat omvärldsanalyser har varit en stor del. Innan Elin började som konsult 2008 var hon med och startade upp ett av Sveriges största studentbemanningsföretag, där hon de sista åren var företagets marknadschef. Elin har en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning organisation och marknadsföring samt en kandidatexamen i statskunskap.

 

Mobil 076-555 84 28
SKICKA E-POST