Dag Norén

Dag Norén har arbetat i 25 år som management- och organisationskonsult i stora och mindre konsultföretag varav några som grundare och partner. Han har särskilt fokus på hälso- och sjukvård och omsorg samt omvärldsanalyser och verksamhetsutveckling inom offentligt finansierade verksamheter samt näringsliv.

Dag har särskild expertis inom metoder för omvärldsanalyser och strategiutveckling som kombineras med verksamhetsutveckling och effektivisering samt tjänsteutveckling/design baserat på applicerad forskning inom Service Management.

Dag har i sina uppdrag under 2000-talet särskilt fokuserat på kund/patient/medborgarcentrerad tjänsteutveckling som kan kombinera kvalitetslyft med effektivitetssprång. Uppdragen sträcker sig från analyser och löpande rådgivning till ledningsgrupper till längre följeutvärderingar och utredningar av verksamhetssystem och initiativ inom samordnad tjänsteutveckling. Huvuddelen av hans uppdrag finns inom landstings/regionövergripande utvecklingsarbeten med fokus på mer komplicerade patient/brukargrupper, och ofta i samspel med kommuner.

Dag medverkar löpande i forskningsrapporter och andra offentliga publikationer om hälso- och sjukvårdens och omsorgens utvecklingsfrågor samt om metoder inom omvärldsanalyser. Han har en MBA med fokus på organisation och management samt en master i statskunskap från University of Massachusetts at Amherst.

Mobil 070-553 01 08
SKICKA E-POST