Carl Sandström

Carl Sandström är konsult på Governo med erfarenhet från ett brett spektrum av projekt inom såväl statlig som kommunal sektor där han bl.a arbetat med organisationsfrågor, verksamhetsoptimering, behovsanalyser, förvaltningsetablering och rena utredningar.

Carl har sina spetskompetenser inom utredning och analys och fokuserar alltid på att uppnå bästa möjliga resultat för verksamheten och slutanvändaren. Han trivs med att arbeta nära de människor som berörs av projekten och har lätt för att, genom ett lyhört och förtroendeingivande förhållningssätt, skapa ett öppet samtals- och arbetsklimat.

Under sin tid på Governo har Carl ingått i ett konsultteam med en långtgående och framträdande roll i Tillväxtverkets förenklingsarbete där har varit med och tagit fram konkreta förenklingsförslag baserade på omfattande behovsanalyser hos företagare i olika branscher. Han har även genomfört ett projekt för Bolagsverket där han utformade en modell för resursplanering samt stöttade i att optimera arbetssätten inom två avdelningar. Vidare har Carl bland annat genomfört en utredning som låg till grund för sammanslagningen av två enheter inom Stockholms stads vuxenutbildning samt varit stöd i implementeringen av en IT-strategi för en central facklig organisation.

Carl har en politices kandidatexamen i statsvetenskap och jobbade tidigare inom Kriminalvården med bland annat utredning, beslutsfattning och handledning.

 

Mobil 073-679 47 06
SKICKA E-POST