Carin Blomberg Forest

Carin Forest är partner på Governo, och har mer än 15 års erfarenhet av verksamhets- och processutveckling i såväl offentlig som privat sektor, varav 10 år inom politiskt styrda organisationer. Hon arbetar på strategisk ledningsnivå och ofta med frågor som rör styrning, samverkan och organisation, gärna med kundfokus, medborgarinflytande och transparens som centrala perspektiv.

Carin är ansvarig för Governos kunskaps-områden strategi, organisation och styrning. Hon verkar både på kommunal, regional och statlig nivå – och gärna med samverkan dem emellan.

Att arbeta nära kunden och utifrån organisations- och verksamhetsanalys identifiera utvecklingsområden och konkreta förslag som leder verksamheten framåt, samt arbeta med förankring bland både medarbetare och chefer, och därpå konkret förändringsledning är centrala delar i Carins profil.

Carins utbildningsbakgrund är inom Information och omvärldsanalys från Mälardalens högskola, vilket kompletterats med studier i statsvetenskap och företagsekonomi. Hon har också en bakgrund från Ericsson och Skanska.

Mobil 076-555 84 26
SKICKA E-POST